The BRIEFS – European tour starts tomorrow and NEW ALBUM & SINGLE SOON